უწყვეტი განათლება
სასწავლო პროგრამა ტუბერკულოზის ადრეულ გამოვლენასა და მართვაში ოჯახის ექიმებისათვის
ტუბერკულოზის ადრეული გამოვლენა და მართვა ზოგად საექიმო პრაქტიკაში - სასწავლო კურსი ოჯახის ექიმებისთვის
სასწავლო პროგრამა ტუბერკულოზის ადრეულ გამოვლენასა და მართვაში - ზოგადი პრაქტიკის ექთნებისათვის
ტუბერკულოზის ადრეული გამოვლენა და მართვა ზოგად საექიმო პრაქტიკაში - სასწავლო კურსი ზოგადი პრაქტიკის ექთნებისათვის
სასწავლო კურსი ტუბერკულოზის ადრეულ გამოვლენასა და მართვაში http://www.tbonline.ge/
გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ვებ გვერდის ავტორებს
და არ წარმოადგენს ევროკავშირის შეხედულებებს
საავტორო უფლებები:
საქართველოს საოჯახო მედიცინის
პროფესიონალთა კავშირი