კლინიკური შემთხვევები
ტუბერკულოზის გამოვლენა და მართვა ზოგად საექიმო პრაქტიკაში
ვებ-გვერდზე წარმოდგენილი მასალა აღწერს რეალურ შემთხვევებს საქართველოს ოჯახის ექიმების პრაქტიკიდან. მასალა მომზადებულია აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს საქართველოში ტუბერკულოზის პრევენციის პროექტის დახმარებით.
კლინიკური შემთხვევა #2 - 22 წლის მამაკაცი ფილტვგარეშე ტუბერკულოზით
კლინიკური შემთხვევა #4 - წარსულში ტუბერკულოზით დაავადებული 57 წლის მამაკაცი
კლინიკური შემთხვევა #5 - 28 წლის ქალი, ფილტვის ტუბერკულოზის დადასტურებული შემთხვევა
კლინიკური შემთხვევა #6 - 45 წლის მამაკაცი, ტუბერკულოზის დაუდასტურებული შემთხვევა
კლინიკური შემთხვევა #7 - 46 წლის მამაკაცი, ფილტვგარეშე ტუბერკულოზით
კლინიკური შემთხვევა #8 - 75 წლის მამაკაცი ფილტვის ტუბერკულოზით, შეწყვეტილი მკურნალობა
კლინიკური შემთხვევა #9 - 37 წლის მამაკაცი ფილტვის ტუბერკულოზით
კლინიკური შემთხვევა #10 - 53 წლის მამაკაცი, ფილტვის მონორეზისტენტული ტუბერკულოზით
კლინიკური შემთხვევა #11 - 43 წლის მამაკაცი ფილტვების დისემინირებული ტუბერკულოზით
კლინიკური შემთხვევა #12 - 70 წლის მამაკაცი ფილტვების ინფილტრაციული ტუბერკულოზით
კლინიკური შემთხვევა #13 - 47 წლის მამაკაცი, მგბ(-)ტუბერკულოზით
კლინიკური შემთხვევა #14 - 56 წლის მამაკაცი ფილტვების ინფილტრაციული ტუბერკულოზით
კლინიკური შემთხვევა #15 - 51 წლის მამაკაცი პოლიორგანული ტუბერკულოზით
კლინიკური შემთხვევა #16 - 72 წლის ქალი დაუდასტურებელი ტუბერკულოზით
კლინიკური შემთხვევა #17 - 65 წლის მამაკაცი დაუდასტურებელი ტუბერკულოზით
კლინიკური შემთხვევა #18 - 64 წლის მამაკაცი სისხლიანი ნახველით
კლინიკური შემთხვევა #19 - 40 წლის მამაკაცი ფილტვის აქტიური ტუბერკულოზით
კლინიკური შემთხვევა #20 - 64 წლის ქალი კავერნოზული ტუბერკულოზით
კლინიკური შემთხვევა #21 - 35 წლის მამაკაცი, ფილტვის დისემინირებული მგბ(+) ტუბერკულოზით, რისკის-ჯგუფიდან
კლინიკური შემთხვევა #22 - 46 წლის ქალი, ფილტვგარეშე ტუბერკულოზით
კლინიკური შემთხვევა #23 - 70 წლის ქალი, ფილტვის მგბ(+) ტუბერკულოზით
კლინიკური შემთხვევა #24 - 24 წლის მამაკაცი, ფილტვის ინფილტრაციული მგბ(+) ტუბერკულოზით, მკურნალობის შეწყვეტის რისკით
კლინიკური შემთხვევა #25 - 2 წლის ბავშვი კონტაქტის ჯგუფიდან, მკერდშიდა ლიმფური კვანძების ტუბერკულოზით
კლინიკური შემთხვევა #26 - 15 წლის ბიჭი, მკერდშიდა ლიმფური კვანძების ტუბერკულოზით, კონტაქტის ჯგუფიდან
კლინიკური შემთხვევა #27 - 16 წლის გოგონა, ფილტვის ინფილტრაციული ტუბერკულოზით, მგბ(+), კონტაქტის ჯგუფიდან
კლინიკური შემთხვევა #28 - 9 წლის გოგონა, მკერდშიდა ლიმფური კვანძების ტუბერკულოზით, კონტაქტის ჯგუფიდან
კლინიკური შემთხვევა #29 - 78 წლის მამაკაცი, ფილტვის მგბ(+) ტუბერკულოზით, კონტაქტის ჯგუფიდან
კლინიკური შემთხვევა #30 - 21 წლის მამაკაცი, ფილტვის მგბ(+) ტუბერკულოზით
კლინიკური შემთხვევა #31: 23 წლის მამაკაცი, ტუბერკულოზური პლევრიტით
კლინიკური შემთხვევა #32: 44 წლის ქალი, ფიბროზულ-კავერნოზული ტუბერკულოზით, მგბ(+), „ახალი შემთხვევა“
კლინიკური შემთხვევა #33: 36 წლის მამაკაცი, კონტაქტური ჯგუფიდან, ინფილტრაციული ტუბერკულოზით, TB(+)
კლინიკური შემთხვევა #34: წარსულში ნამკურნალები 33 წლის ქალი, კონტაქტური ჯგუფიდან, ინფილტრაციული ტუბერკულოზით
კლინიკური შემთხვევა #35: 60 წლის მამაკაცი, ინფილტრაციული ტუბერკულოზით, მგბ(-), TB(+), ახალი შემთხვევა
კლინიკური შემთხვევა #36: 58 წლის მამაკაცი, სისხლიანი ხველით, ინფილტრაციული ტუბერკულოზით, მგბ(+), ახალი შემთხვევა
კლინიკური შემთხვევა #37: 57 წლის მამაკაცი, ინფილტრაციული ტუბერკულოზით, მგბ(+), ახალი შემთხვევა
 
 
გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ვებ გვერდის ავტორებს
და არ წარმოადგენს ევროკავშირის შეხედულებებს
საავტორო უფლებები:
საქართველოს საოჯახო მედიცინის
პროფესიონალთა კავშირი