საქმიანობის შეფასების ინსტრუმენტები
საქმიანობის შეფასება 2006 წლის ანგარიში
საქმიანობის შეფასება: ინსტრუქცია
საქართველოს პირველად ჯანდაცვაში მომუშავე ოჯახის ექიმის/ექთნის შეფასება
კახეთის რეგიონის საოჯახო მედიცინაში გადამზადებული პერსონალის კლინიკური ევალუაცია და საქმიანობის შეფასება
საოჯახო მედიცინის პრაქტიკის მიმღები ოფისის მართვა
გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ვებ გვერდის ავტორებს
და არ წარმოადგენს ევროკავშირის შეხედულებებს
საავტორო უფლებები:
საქართველოს საოჯახო მედიცინის
პროფესიონალთა კავშირი