ოჯახის ექიმი I ზოგადი პრაქტიკის ექთანი
მოდული VII. პროექტი (კვლევა და აუდიტი)
პრეზენტაცია: სამედიცინო მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფა ზოგად პრაქტიკაში
პრეზენტაცია: პროექტი - საოჯახო მედიცინის ეროვნული სასწავლო ცენტრი
< უკან დაბრუნება
გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ვებ გვერდის ავტორებს
და არ წარმოადგენს ევროკავშირის შეხედულებებს
საავტორო უფლებები:
საქართველოს საოჯახო მედიცინის
პროფესიონალთა კავშირი