ოჯახის ექიმი I ზოგადი პრაქტიკის ექთანი
3.4.9. საშარდე სისტემა
ტესტ-კითხვარი: საშარდე გზების ინფექციების მართვა
თემა: საშარდე გზების ინფექციები
თემა: საშარდე გზების ინფექციების მართვა ზოგად საექიმო პრაქტიკაში
3.5. პედიატრია
თემა: მოზარდთა ჯანმრთელობის დაცვა ზოგად პრაქტიკაში
თემა: განსაკუთრებით გავრცელებული პრობლემები ოჯახის ექიმის პედიატრიული პრაქტიკიდან
თემა: გავრცელებული პედიატრიული პრობლემების მართვა ზოგად პრაქტიკაში
თემა: ბავშვთა ასაკში გავრცელებული ემოციური და ქცევითი პრობლემები
3.6. ქალთა ჯანმრთელობა
თემა: ქალთა ჯანმრთელობა გავრცელებული პრობლემები
ქალთა ჯანმრთელობა (მომზადებულია USAID მხარდაჭერით. ავტორები: ნ. ბერძული, ს. პლოპერი)
3.7. მცირე ქირურგია
3.8. გერიატრია
თემა: ხანდაზმულებში ყოველდღიური საქმიანობის დამოუკიდებლად შესრულების უნარის შეფასება
თემა: ხანდაზმულ პაციენტებში საშარდე ტრაქტის ინფექციების მართვა
თემა: ზოგად საექიმო პრაქტიკაში ხანდაზმულთა რეგულარული სამედიცინო მეთვალყურეობა
თემა: ხანდაზმულებში ჰიპერტენზიის მართვა
თემა: ხანდაზმულებში მენჯის ღრუს ორგანოთა ფუნქციის მოშლის შემთხვევაში პაციენტის მოვლა
თემა: ხანდაზმულებში გავრცელებული საშარდე და სასუნთქი გზების ინფექციების მართვა
თემა: ხანდაზმულებში ფსიქიკური სფეროს ფუნქციონირების შეფასება
თემა: ხანდაზმულთა მენთალური პრობლემების იდენტიფიცირება და მართვა ზოგად საექიმო პრაქტიკაში
თემა: ხანდაზმულებში მხედველობის დაქვეითებაზე სკრინინგი
თემა: ხანდაზმულთა რეგულარული სამედიცინო მეთვალყურეობა ზოგად საექიმო პრაქტიკაში
თემა: ხანდაზმულებში შარდის შეუკავებლობის შეფასება და მართვა ზოგად საექიმო პრაქტიკაში
თემა: ხანდაზმულებში სმენის დაქვეითებაზე სკრინინგი
თემა ხანდაზმულებში სენსორული დისფუნქციის იდენტიფიცირება და მართვა ზოგად საექიმო პრაქტიკაში
თემა: ხანდაზმულებში დეპრესიის მართვა
თემა: ხანდაზმულებში ჰიპერტენზიის მართვა
თემა: ხანდაზმულებში კონფუზიის მართვა
3.9. პალიატიური მკურნალობა
თემა: ონკოინკურაბელური ტერმინალური პაციენტების პალიატიური მოვლა ზოგად საექიმო პრაქტიკაში
პრეზენტაცია: ონკოინკურაბელური პაციენტის პალიატიური მოვლა
პრეზენტაცია: ონკოინკურაბელური პაციენტის პალიატიური მოვლა 2
ტესტ კითხვარი: ონკოინკურაბელური პაციენტის პალიატიური მოვლა ზოგად საექიმო პრაქტიკაში
3.10. ფსიქიატრია
თემა: ზოგად საექიმო პრაქტიკაში გავრცელებული ფსიქიკური პრობლემების მართვა
3.11. ყელ-ყურ-ცხვირი
თემა: ოტოლარინგოლოგია
3.12. ოფთალმოლოგია
თემა: ზოგად პრაქტიკაში გავრცელებული ოფთალმოლოგიური პრობლემების მართვა
3.13. დერმატოლოგია
თემა: დერმატოლოგია
< წინა გვერდი
გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ვებ გვერდის ავტორებს
და არ წარმოადგენს ევროკავშირის შეხედულებებს
საავტორო უფლებები:
საქართველოს საოჯახო მედიცინის
პროფესიონალთა კავშირი