ოჯახის ექიმი I ზოგადი პრაქტიკის ექთანი
მოდული IV. კლინიკური ეპიდემიოლოგია
თემა: კლინიკური ეპიდემიოლოგია
 
< უკან დაბრუნება
გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ვებ გვერდის ავტორებს
და არ წარმოადგენს ევროკავშირის შეხედულებებს
საავტორო უფლებები:
საქართველოს საოჯახო მედიცინის
პროფესიონალთა კავშირი