ოჯახის ექიმი I ზოგადი პრაქტიკის ექთანი
მოდული II. კომუნიკაცია-კონსულტაციის მოდელი
თემა: კონსულტირება საოჯახო მედიცინის პრაქტიკაში
პრეზენტაცია: კომუნიკაცია, კონსულტაციის მოდელი კონსულტირება
< უკან დაბრუნება
გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ვებ გვერდის ავტორებს
და არ წარმოადგენს ევროკავშირის შეხედულებებს
საავტორო უფლებები:
საქართველოს საოჯახო მედიცინის
პროფესიონალთა კავშირი