ოჯახის ექიმი I ზოგადი პრაქტიკის ექთანი
მოდული I. საოჯახო მედიცინა საქართველოში
თემა: პირველადი ჯანდაცვის არსი, ფილოსოფია და როლი
პრეზენტაცია: პირველადი ჯანდაცვა
< უკან დაბრუნება
გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ვებ გვერდის ავტორებს
და არ წარმოადგენს ევროკავშირის შეხედულებებს
საავტორო უფლებები:
საქართველოს საოჯახო მედიცინის
პროფესიონალთა კავშირი