ოჯახის ექიმი I ზოგადი პრაქტიკის ექთანი
მოდული VI. საოჯახო მედიცინის ცენტრის მართვა
თემა: საოჯახო მედიცინის პრაქტიკის მართვა და ორგანიზაცია
თემა: Course in management and administration for family medicine practices
თემა: საოჯახო მედიცინის პრაქტიკის მართვა და ორგანიზაცია (სახელმძღვანელო მასწავლებელთათვის)
< უკან დაბრუნება
გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ვებ გვერდის ავტორებს
და არ წარმოადგენს ევროკავშირის შეხედულებებს
საავტორო უფლებები:
საქართველოს საოჯახო მედიცინის
პროფესიონალთა კავშირი