ოჯახის ექიმი I ზოგადი პრაქტიკის ექთანი
სასუნთქი სისტემების დაავადებები:
თემა: ბრონქული ასთმა
თემა: მწვავე რესპირაციული ინფექციები პირველად ჯანდაცვაში
ენდოკრინოლოგია:
თემა: ენდემიური ჩიყვი
ჰემატოლოგია:
თემა: ანემიის გავრცელებული ფორმების მართვა პირველად ჯანდაცვაში
ინფექციები:
თემა: ინფექციური დაავადებები
თემა: სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების მართვა
თემა: ფრინველის გრიპი
ფსიქიატრია:
თემა: ფსიქიკური პათოლოგიის სიმპტომები და ნიშნები
თემა: პაციენტი ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებით - ნარკომანია, ალკოჰოლიზმი, ტოქსიკომანია
საექთნო საქმე:
თემა: ინექციები
თემა: ავადმყოფის მოვლა
ქირურგიული პრობლემების მართვა:
თემა: პირველად ჯანდაცვაში  გავრცელებული ქირურგიული პრობლემების მართვა
ჰოსპიტალამდელ ეტაპზე გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება:
თემა: ჰოსპიტალამდელ ეტაპზე გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება
ნევროლოგიური პრობლემები:
თემა: ნევროლოგია
თემა: ეპილეფსია
შემთხვევების განხილვა: ეპილეფსია
თემა: პარკინსონის დაავადების დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები
ოფთალმოლოგია:
თემა: ოფთალმოლოგია საექთნო პრაქტიკაში
დერმატოლოგია:
თემა: დერმატოლოგია
ქალთა ჯანმრთელობა:
თემა: ოჯახის დაგეგმვა
ჯანდაცვის ორგანიზაცია და მართვა:
თემა: ჯანდაცვის ორგანიზაცია და მართვა საექთნო მენეჯმენტი
მასალა რუსულ ენაზე
სასწავლო მასალა რუსულ ენაზე
პროტოკოლები რუსულ ენაზე
გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ვებ გვერდის ავტორებს
და არ წარმოადგენს ევროკავშირის შეხედულებებს
საავტორო უფლებები:
საქართველოს საოჯახო მედიცინის
პროფესიონალთა კავშირი