საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: თბილისი, წინამძღვრიშვილი №57
ტელეფონი: (995 32) 95 98 66; (995 32) 96 98 53
ფაქსი: (995 32) 95 98 66
ელ-ფოსტა: gfma@gfma.ge
ბმულები:
ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოსა და სომხეთში
http://www.delgeo.cec.eu.int/en/contacts/
ოჯახის ექიმთა მსოფლიო ორგანიზაცია
http://www.globalfamilydoctor.com/
საკონსულტაციო კომპანია „HLSP Limited“
http://www.hlsp.org/
საქართველოს შრომისა, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
http://www.moh.gov.ge/
გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ვებ გვერდის ავტორებს
და არ წარმოადგენს ევროკავშირის შეხედულებებს
საავტორო უფლებები:
საქართველოს საოჯახო მედიცინის
პროფესიონალთა კავშირი