განათლება
საოჯახო მედიცინის მოდელისთვის ადამიანური რესურსის განვითარების მიზნით საქართველოში ინტენსიურად მიმდინარეობს ოჯახის ექიმებისა და ზოგადი პრაქტიკის ექთნების პროფესიული მზადების პროგრამები.

ოჯახის ექიმთა გადამზადების პროგრამა მოიცავს 940 აკადემიურ საათს და ხორციელდება 7 თვის განმავლობაში. იხ. ვრცლად. . .

ზოგადი პრაქტიკის ექთნების გადამზადების სასწავლო პროგრამა, რომელიც მოიცავს 816 აკადემიურ საათს და ხორციელდება 6 თვის განმავლობაში. იხ. ვრცლად. . .

ოჯახის ექიმებისა და ექთნების მზადება მიმდინარეობს საოჯახო მედიცინის სასწავლო ცენტრებში, ხოლო ძირითადი პედაგოგიური პერსონალია ოჯახის ექიმებისა და ზოგადი პრაქტიკის ექთნების მასწავლებლები.
გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ვებ გვერდის ავტორებს
და არ წარმოადგენს ევროკავშირის შეხედულებებს
საავტორო უფლებები:
საქართველოს საოჯახო მედიცინის
პროფესიონალთა კავშირი