გაიდლაინები და პროტოკოლები
მოზრდილთა სიმპტომებზე დაფუძნებული ინტეგრირებული მიდგომა პირველად ჯანდაცვაში
მოზრდილთა სიმპტომებზე დაფუძნებული ინტეგრირებული მიდგომა პირველად ჯანდაცვაში
საზოგადოებაშ შეძენილი პნევმონია
საზოგადოებაში შეძენილი პნევმონიის მართვა პირველად ჯანდაცვაში - გაიდლაინი
საზოგადოებაში შეძენილი პნევმონიის მართვა პირველად ჯანდაცვაში - პროტოკოლი
ტკივილი გულ-მკერდის არეში
გულმკერდში ტკივილის მართვა ზოგად საექიმო პრაქტიკაში - გაიდლაინი
გულმკერდში ტკივილის მართვა ზოგადსაექიმო პრაქტიკაში - პროტოკოლი
ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება
ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების ადრეული დიაგნოსტიკა და მართვა ზოგადსაექიმო პრაქტიკაში - გაიდლაინი
ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების ადრეული დიაგნოსტიკა და მართვა ზოგადსაექიმო პრაქტიკაში - პროტოკოლი
დემენცია
დემენციის გამოვლენა და მართვა ზოგადსაექიმო პრაქტიკაში - გაიდლაინი
დემენციის გამოვლენა და მართვა ზოგადსაექიმო პრაქტიკაში - პროტოკოლი
ყურის ტკივილი
ყურის ტკივილის დიაგნოსტიკა და მართვა ზოგადსაექიმო პრაქტიკაში - გაიდლაინი
ყურის ტკივილის დიაგნოსტიკა და მართვა ზოგადსაექიმო პრაქტიკაში - პროტოკოლი
კვების ქცევითი დარღვევა
კვების ქცევითი დარღვევების მართვა ზოგადსაექიმო პრაქტიკაში - გაიდლაინი
კვების ქცევითი დარღვევების მართვა ზოგადსაექიმო პრაქტიკაში - პროტოკოლი
ჰიპოთირეოზი
ჰიპოთირეოზის მართვა ზოგადსაექიმო პრაქტიკაში - გაიდლაინი
ჰიპოთირეოზის მართვა ზოგადსაექიმო პრაქტიკაში - პროტოკოლი
მუხლის ტკივილი
მუხლის მწვავე სიმპტომების მართვა ზოგად საექიმო პრაქტიკაში - გაიდლაინი
მუხლის მწვავე სიმპტომების მართვა ზოგად საექიმო პრაქტიკაში - პროტოკოლი
მხრის ტკივილი
მხრის მწვავე ტკივილის მართვა ზოგად საექიმო პრაქტიკაში - გაიდლაინი
მხრის მწვავე ტკივილის მართვა ზოგად საექიმო პრაქტიკაში - პროტოკოლი
გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ვებ გვერდის ავტორებს
და არ წარმოადგენს ევროკავშირის შეხედულებებს
საავტორო უფლებები:
საქართველოს საოჯახო მედიცინის
პროფესიონალთა კავშირი