გაიდლაინები და პროტოკოლები
მოზრდილთა სიმპტომებზე დაფუძნებული ინტეგრირებული მიდგომა პირველად ჯანდაცვაში
მოზრდილთა სიმპტომებზე დაფუძნებული ინტეგრირებული მიდგომა პირველად ჯანდაცვაში
ეპილეფსია
გაიდლაინი: ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და მკურნალბა
პროტოკოლი: ეპილეფსიის მართვა
პროტოკოლი: ეპილეფსიური სტატუსის მართვა
ფრინველის გრიპი
გაიდლაინი: ფრინველის გრიპი A(H5N1)
პროტოკოლი: ფრინველის გრიპი
ანტენატალური მეთვალყურეობა
გაიდლაინი: ანტენატალური მეთვალყურეობა ფიზიოლოგიურად მიმდინარე ორსულობის დროს
პროტოკოლი: ანტენატალური მეთვალყურეობა ფიზიოლოგიურად მიმდინარე ორსულობის დროს
სასუნთქი სისტემების დაავადებები
გაიდლაინი: მწვავე ბრონქიტი
გაიდლაინი: მწვავე რესპირაციული ინფექციების მართვა
გაიდლაინი: ქრონიკული ხველა
გაიდლაინი: მწვავე პნევმონიის მართვა
კარდიოლოგია
გულის იშემიური დაავადება
გაიდლაინი: მიოკარდიუმის ინფარქტი ST-სეგმენტის ელევაციის გარეშე /არასტაბილური სტენოკარდია
გაიდლაინი: სტაბილური სტენოკარდია
გაიდლაინი: მიოკარდიუმის ინფარქტი ST ელევაციით (STEMI)
პროტოკოლი: მიოკარდიუმის ინფარქტი ST ელევაციის გარეშე/არასტაბილური სტენოკარდია
პროტოკოლი: მიოკარდიუმის ინფარქტი ST ელევაციით (STEMI)
ტკივილი გულმკერდის არეში
გაიდლაინი: გულმკერდში ტკივილის მართვა (სრული ტექსტი)
პროტოკოლი: გულმკერდში ტკივილის დროს ოჯახის ექიმის მოქმედება
პროტოკოლი: სასწრაფო დახმარების ბრიგადის და სადისპეტჩეროს მოქმედება
გულის უკმარისობა
გაიდლაინი: გულის ქრონიკული უკმარისობის დიაგნოსტიკა და მართვა
პროტოკოლი: გულის ქრონიკული უკმარისობის დიაგნოსტიკა და მართვა
ჰიპერტენზია
გაიდლაინი: არტერიული ჰიპერტენზია ნაციონალური გაიდლაინი სრული ვერსია
პროტოკოლი: არტერიული ჰიპერტენზიის დიაგნოსტირებისა და მართვა
პროტოკოლი: ჰიპერტენზიის სასწრაფო და გადაუდებელი მდგომარეობების მართვა
შაქრიანი დიაბეტი
შაქრიანი დიაბეტის მართვა ზოგადსაექიმო პრაქტიკაში
ბრონქული ასთმა
ბრონქული ასთმა
კლინიკური რეკომენდაციები ზოგად საექიმო პრაქტიკაში (პროექტები)
ხანდაზმულთა მოვლა
ზოგად საექიმო პრაქტიკაში 65 წლის ზემოთ ასაკის პირთა რეგულარული სამედიცინო მეთვალყურეობა (გაიდლაინი)
ზოგად საექიმო პრაქტიკაში 65 წლის ზემოთ ასაკის პირთა რეგულარული სამედიცინო მეთვალყურეობა (პროტოკოლი)
ხანდაზმულებში გავრცელებული პრობლემები ინფორმაცია პაციენტებისთვის
გადაუდებელი დახმარება
გავრცელებული გადაუდებელი მდგომარეობების მართვა ზოგად საექიმო პრაქტიკაში გაიდლაინი
პროექტი
გავრცელებული გადაუდებელი მდგომარეობების მართვა ზოგადსაექიმო პრაქტიკაში პროტოკოლი
გადაუდებელი სამედიცინო მდგომარეობები – როგორ უნდა ამოვიცნოთ ისინი?
გულ–ფილტვის რეანიმაციის (გფრ) სამი მარტივი საფეხური
გადაუგებელი დახმარება
ოსტეოპოროზი
ოსტეოპოროზის პრევენცია ზოგად საექიმო პრაქტიკაში გაიდლაინი (პროექტი)
ოსტეოპოროზის პრევენცია ზოგადსაექიმო პრაქტიკაში პროტოკოლი
სქესეობრივი გზით გადამდები დაავადებები
სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების მართვა ზოგადსაექიმო პრაქტიკაში (გაიდლაინი)
სგგდ–ის პრევენციაზოგადსაექიმო პრაქტიკაში (პროტოკოლი)
გენიტალური წყლულების მქონე პაციენტთა მართვა ზოგად საექიმო პრაქტიკაში (პროტოკოლი)
საშოდან გამონადენით მიმდინარე სგგდ–ების დიაგნოსტირებისა და მართვის (პროტოკოლი)
სქესეობრივი გზით გადამდები დაავადებების მკურნალობა და აივ-ინფექციის პრევენცია
სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების სიმპტომები (სგდ) სიმპტომები
ვის უნდა ჩაუტარდეს ტესტირება სქესობრივად გადამდებ დაავადებებზე (სგდ)?
ინსულტის მართვა
ინსულტის მართვა ზოგადსაექიმო პრაქტიკაში კლინიკური პრაქტიკის ნაციონალური რეკომენდაცია
(გაიდლაინი) პროექტი
ინსულტის მართვაზოგადსაექიმო პრაქტიკაში (პროტოკოლი)
ინსულტი ზოგადსაექიმო პრაქტიკაში ინფორმაცია პაციენტებისთვის
ჯანმრთელ პირთა (15-65) და ახალი პაციენტების ჯანმრთელობის  მდგომარეობის შემოწმება
ჯანმრთელ პირთა (15-65) და ახალი პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმება
(გაიდლაინი)
ჯანმრთელ პირთა (15-65) და ახალი პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმება
(პროტოკოლი)
გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ვებ გვერდის ავტორებს
და არ წარმოადგენს ევროკავშირის შეხედულებებს
საავტორო უფლებები:
საქართველოს საოჯახო მედიცინის
პროფესიონალთა კავშირი