საქართველოს საოჯახო მედიცინის პროფესიონალთა კავშირის საინფორმაციო გამოცემა
„ჯანმრთელობის სიახლეები“
25.12.2009 - გამოვიდა საოჯახო მედიცინის პროფესიონალთა კავშირის მეცხრე გამოცემა, სადაც შეგიძლიათ იხილოთ ინფორმაცია მსოფლიოსა და საქართველოში მიმდინარე ჯანმრთელობისა და ჯანდაცვის სისტემის სიახლეებზე.
იხილეთ გამოცემის სრული ვერსია . . .
21.11.2008 - გამოვიდა საოჯახო მედიცინის პროფესიონალთა კავშირის მერვე გამოცემა, სადაც შეგიძლიათ იხილოთ ინფორმაცია მსოფლიოსა და საქართველოში მიმდინარე ჯანმრთელობისა და ჯანდაცვის სისტემის სიახლეებზე.
იხილეთ გამოცემის სრული ვერსია . . .
4.08.2008 - გამოვიდა საოჯახო მედიცინის პროფესიონალთა კავშირის მეშვიდე გამოცემა, სადაც შეგიძლიათ იხილოთ ინფორმაცია მსოფლიოსა და საქართველოში მიმდინარე ჯანმრთელობისა და ჯანდაცვის სისტემის სიახლეებზე.
იხილეთ გამოცემის სრული ვერსია . . .

26.04.2008 - გამოვიდა საოჯახო მედიცინის პროფესიონალთა კავშირის მეექვსე გამოცემა, სადაც შეგიძლიათ იხილოთ ინფორმაცია მსოფლიოსა და საქართველოში მიმდინარე ჯანმრთელობისა და ჯანდაცვის სისტემის სიახლეებზე.
იხილეთ გამოცემის სრული ვერსია . . .

04.03.2008 - გამოვიდა საოჯახო მედიცინის პროფესიონალთა კავშირის მეხუთე გამოცემა, სადაც შეგიძლიათ იხილოთ ინფორმაცია მსოფლიოსა და საქართველოში მიმდინარე ჯანმრთელობისა და ჯანდაცვის სისტემის სიახლეებზე.
იხილეთ გამოცემის სრული ვერსია . . .
26.01.2008 - გამოვიდა საოჯახო მედიცინის პროფესიონალთა კავშირის მეოთხე გამოცემა, სადაც შეგიძლიათ იხილოთ ინფორმაცია მსოფლიოსა და საქართველოში მიმდინარე ჯანმრთელობისა და ჯანდაცვის სისტემის სიახლეებზე.
იხილეთ გამოცემის სრული ვერსია . . .
26.12.2007 - გამოვიდა საოჯახო მედიცინის პროფესიონალთა კავშირის მესამე გამოცემა, სადაც შეგიძლიათ იხილოთ ინფორმაცია მსოფლიოსა და საქართველოში მიმდინარე ჯანმრთელობისა და ჯანდაცვის სისტემის სიახლეებზე.
იხილეთ გამოცემის სრული ვერსია . . .
26.11.2007 - გამოვიდა საოჯახო მედიცინის პროფესიონალთა კავშირის მეორე გამოცემა, სადაც შეგიძლიათ იხილოთ ინფორმაცია მსოფლიოსა და საქართველოში მიმდინარე ჯანმრთელობისა და ჯანდაცვის სისტემის სიახლეებზე.
იხილეთ გამოცემის სრული ვერსია. . .
26.10.2007 - გამოვიდა საოჯახო მედიცინის პროფესიონალთა კავშირის პირველი გამოცემა, სადაც შეგიძლიათ იხილოთ ინფორმაცია მსოფლიოსა და საქართველოში მიმდინარე ჯანმრთელობისა და ჯანდაცვის სისტემის სიახლეებზე.
იხილეთ გამოცემის სრული ვერსია. . .
გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ვებ გვერდის ავტორებს
და არ წარმოადგენს ევროკავშირის შეხედულებებს
საავტორო უფლებები:
საქართველოს საოჯახო მედიცინის
პროფესიონალთა კავშირი