პროექტის ანგარიშები
Report to HLSP Limited
EC Support to Primary Health Care Reform: Retraining of medical workforce for Kakheti Region, Georgia
Provision of a Continues Medical Education Course on Prevention of Coronary Heart Disease in General Practice for “Support to Primary Health Care Development: Re-training of Medical Workforce and Practice Managers, Georgia”
Report to EU TACIS
EC Support to Primary Health Care Reform: Retraining of medical workforce for Kakheti Region, Georgia
Evaluating the Six-month Primary Health Care
Retraining programme for doctors and nurses
International consultant activities May to July 2006
Report to HLSP Limited
EC Support to Primary Health Care Reform: Retraining of medical workforce for Kakheti Region, Georgia
Provision of a Continues Medical Education Course on Evidence Based Medicine for “Support to Primary Health Care Development: Re-training of Medical Workforce and Practice Managers, Georgia”
Report to HLSP Limited
EC Support to Primary Health Care Reform: Retraining of medical workforce for Kakheti Region, Georgia
Provision of Consultancy Services in the “Support to Primary Care Development: Re-training of Medical Workforce and Practice Managers in Kakheti Region”
გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ვებ გვერდის ავტორებს
და არ წარმოადგენს ევროკავშირის შეხედულებებს
საავტორო უფლებები:
საქართველოს საოჯახო მედიცინის
პროფესიონალთა კავშირი