სიახლეები

სიახლეები ვებ-გვერდზე
ბოლო პერიოდში COVID-19-ის კლინიკურ მართვასთან დაკავშირებული გამოცდილების და ახალი მტკიცებულებების გათვალისწინებით, განახლდა ეროვნული პროტოკოლი „SARS-CoV-2 (COVID-19) ინფექციის მსუბუქი შემთხვევის მართვა ბინაზე“, რომლის საფუძველზე, შეიქმნა პაციენტი საგანმანათლებლო მასალა.
„SARS-CoV-2 (COVID-19) ინფექციის მსუბუქი შემთხვევის მართვა ბინაზე“ - განახლებული პროტოკოლი.
პაციენტის საგანმანთლებლო მასალა „SARS-CoV-2 (COVID-19) ინფექციის ბინაზე მართვა“

21.10.2021 - სიახლეები ვებ-გვერდზე
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის  პროექტის „პირველად ჯანდაცვაში არტერიული ჰიპერტენზიის და შაქრიანი დიაბეტის მართვის გაუმჯობესების“ ფარგლებში, საოჯახო მედიცინის ეროვნული სასწავლო ცენტრის მიერ,  2021 წლის ივლის-სექტემბერში, ახლად დამტკიცებული ეროვნული პროტოკოლების საფუძველზე, შემუშავებულია 20 გზამკვლევი.
ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტის მართვა პირველად ჯანდაცვაში
არტერიული ჰიპერტენზიის მართვა პირველად ჯანდაცვაში

02.06.2020 - სიახლეები ვებ-გვერდზე
პირველადი ჯანდაცვის პროფესიონალებისთვის, COVID-19–ზე მსუბუქი ფორმების ბინაზე მართვის მიზნით, შემუშავებულია ადაპტირებული რეკომენდაციები, ქვეყანაში არსებული რეალობის გათვალისწინებით.
იხილეთ ვრცლად

30.04.2020 - სიახლეები ვებ-გვერდზე
დისტანციური სწავლება თემაზე: „ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV2) გამოწვეულ ინფექციაზე (COVID-19) საეჭვო შემთხვევის მართვა პირველად ჯანდაცვაში
https://www.youtube.com/watch?v=UGcDkItdqsY

26.04.2020 - სიახლეები ვებ-გვერდზე
აუცილებელი 10 წესი, COVID-19-ით პაციენტების, ბინაზე მკურნალობის შემთხვევაში ...
იხილეთ ვრცლად

26.04.2020 - სიახლეები ვებ-გვერდზე
ბინაზე მოვლის რჩევები COVID-19 -ით დაავადებულ პაციენტთათვის/მათი მომვლელებისთვის, ასევე, მათთვისაც, ვისაც ტესტი ჰქონდათ დადებითი, მაგრამ არ უვლინდებათ სიმპტომები
იხილეთ ვრცლად

26.04.2020 - სიახლეები ვებ-გვერდზე
რჩევები - უფროსი ასაკის და თანხმლები დაავადებებით პირებისთვის, როგორიცაა ფილტვების ქრონიკული დაავადება, გულის სერიოზული დაავადებები, შაქრიანი დიაბეტი, რომელთაც აღენიშნებათ COVID-19-ის უფრო მწვავე ფორმის განვითარების მომატებული რისკი. მომატებული რისკით პაციენტებმა, სიმპტომების გაჩენისთანავე - დაუყოვნებლივ უნდა მიმართონ ექიმს.
იხილეთ ვრცლად

08.04.2020 - სიახლეები ვებ-გვერდზე
რა შემთხვევაში გადის 112-ის ბრიგადა გამოძახებაზე და რა დროს გადაეცემა 112-ში შემოსული ზარი ოჯახის ექიმს?
იხილეთ:
რა შემთხვევაში გადის სასწრაფო

06.04.2020 - სიახლეები ვებ-გვერდზე
ონლაინ კლინიკებში პაციენტთა დისტანციური კონსულტაციების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებულია დისტანციური სატელეფონო კონსულტაციის პროტოკოლი და ჩეკლისტი, რომელიც ეფუძნება BMJ-ს დოკუმენტს და ადაპტირებულია ჩვენს სინამდვილესთან. დოკუმენტები შეთანხმებულია პრაქტიკოს ოჯახის ექიმებთან და პჯდ ექსპერტებთან.
იხილეთ:
სატელეფონო კონსულტაციის ჩეკლისტი პირველად ჯანდაცვაში
COVID-19: სატელეფონო ტრიაჟის პროტოკოლი

31.03.2020 - სიახლეები ვებ-გვერდზე
პირველად ჯანდაცვაში დასაქმებული პერსონალისთვის და პაციენტებისთვის დროული, ეფექტიანი და უსაფრთხო რეკომენდაციების მიწოდების და ასევე, COVID-19-ის დაავადების მქონე პირთა დაავადების მართვის ხარისხის გაუმჯობესებაის მიზნით, შემუშავდა „SARS-CoV-2 (COVID-19) ინფექციაზე საეჭვო შემთხვევის მართვა პირველად ჯანდაცვაში“ კლინიკური მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო სტანდარტი და დამხმარე მასალა.
ვრცლად, იხილეთ აქ

08.10.2018 - სიახლეები ვებ-გვერდზე
აივ/შიდსის, ტუბერკულოზისა და C ჰეპატიტის სერვისების ინტეგრაცია პირველადი ჯანდაცვის ქსელში, ეფექტიანობისა და ეფექტურობის თვალსაზრისით, საყოველთაოდ აღიარებული სტრატეგიაა, რომელიც პაციენტს საშუალებას აძლევს „ერთი-ფანჯრის“ პრინციპით მიიღოს ყველა საჭირო მომსახურება. ამ გზით შესაძლებელია სამივე მიმართულებით შემთხვევების მეტად აქტიური გამოვლენა და ასევე, მკურნალობაზე დამყოლობის გაუმჯობესება. სწორედ ამ მიზნით, სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის პროგრამის ფარგლებში, შემუშავდა პჯდ პერსონალის ტრენინგის მოდულების და სასწავლო მასალები, რის საფუძველზეც შეიქმნა ელექტრონული სასწავლო მოდული. აღნიშნული მოდულის დანერგვა, თავის მხრივ, ხელს უწყობს სამედიცინო პერსონალის უწყვეტი პროფესიული განვითარების სისტემაში ჩართვის ალტერნატიული მექანიზმების შექმნას და შესაბამის სერტიფიცირებას.
სასწავლო კურსი „აივ/შიდსის, ტუბერკულოზისა და C ჰეპატიტის სერვისების ინტეგრაცია პირველადი ჯანდაცვის ქსელში“ – http://www.nfmtc.ge

28.07.2018 - სიახლეები ვებ-გვერდზე
საოჯახო მედიცინის პროფესიონალთა კავშირმა, სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის პროგრამის ფარგლებში და კომპანია „საოჯახო მედიცინის ეროვნული სასწავლო ცენტრთან“ თანამშრომლობით, პირველადი ჯანდაცვის (პჯდ) რგოლში ტუბერკულოზის, აივ/ინფექცია შიდსის, C ჰეპატიტის (TB/HIV/HCV) სკრინინგისა და დროული გამოვლენის შესაძლებლობების განვითარების მიზნით, მოამზადა „ტუბერკულოზის, აივ/ინფექცია შიდსის, C ჰეპატიტის ინტეგრირებული სკრინინგის პროტოკოლი“. აღნიშნული პროტოკოლი ემყარება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს აღიარებულ კლინიკური პრაქტიკის ეროვნულ რეკომენდაციებს. სახელმღვანელო მომზადდა აივ ინფექციის/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური ფონდის დაფინანსებით.
ჩამოტვირთეთ დოკუმენტის ქართული ვერსია

26.07.2018 - სიახლეები ვებ-გვერდზე
საოჯახო მედიცინის პროფესიონალთა კავშირმა, საქართველოს პაციენტთა კავშირთან თანამშრომლობით, მოამზადა პრაქტიკული სახელმძღვანელო პირველადი ჯანდაცვის ექიმებისა და ექთნების, ასევე, არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის პირველად ჯანდაცვაში ტუბერკულოზის სამსახურების მიწოდების თაობაზე. სახელმძღვანელო ემყარება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს აღიარებულ კლინიკური პრაქტიკის ეროვნულ რეკომენდაციებს.
სახელმღვანელო მომზადდა გლობალური ფონდის დაფინანსებით მიმდინარე, ტუბერკულოზის რეგიონული პროექტის ფარგლებში (TB REP).
ჩამოტვირთეთ დოკუმენტის ქართული ვერსია
ჩამოტვირთეთ დოკუმენტის ინგლისური ვერსია

24.07.2017 - სიახლეები ვებ-გვერდზე
BMJ-ის  მარკეტინგის დეპარტამენტის ინტერვიუ ქართველ ოჯახის ექიმებთან.
(ინგლისურ ენაზე)

ჩამოტვირთვა

20.07.2017 - სიახლეები ვებ-გვერდზე
ცნობების გაცემის ზოგადი რეკომენდაციები
ჩამოტვირთვა

11.07.2017 - სიახლეები ვებ-გვერდზე
ღვიძლის პრობლემებით,   პაციენტის შეფასება
ჩამოტვირთვა

07.07.2017 - სიახლეები ვებ-გვერდზე
პრევენციული სერვისის ორგანიზების სტანდარტული ოპერაციული პროცედურა
ჩამოტვირთვა

10.05.2017 - სიახლეები ვებ-გვერდზე
მხედველობის სკრინინგი ბავშვთა ასაკში

ჩამოტვირთვა

23.05.2017 - სიახლეები ვებ-გვერდზე
თირკმლის მწვავე დაზიანება

ჩამოტვირთვა

08.05.2017 - სიახლეები ვებ-გვერდზე
დიაბეტური ნეიროპათია

ჩამოტვირთვა

27.04.2017 - სიახლეები ვებ-გვერდზე
დიაბეტით დაავადებული პაციენტის წლიური შემაჯამებელი შეფასება
(ან დაავადების მიმდინარეობის მოკლე ეპიკრიზი)
ჩამოტვირთვა

26.04.2017 - სიახლეები ვებ-გვერდზე
შარდის ტესტ-ჩხირები ვიზუალური გამოყენებისათვის - ალბუმინის კრეატინინთან თანაფარდობის მნიშვნელობა
ჩამოტვირთვა

10.04.2017 - სიახლეები ვებ-გვერდზე
ამბულატორიული პაციენტის სამედიცინო ბარათი (ICPC-2) წარმოების წესი

ჩამოტვირთვა

08.04.2017 - სიახლეები ვებ-გვერდზე
პირველადი ჯანდაცვის / საოჯახო მედიცინაში დაავადებების / მდგომარეობების კლინიკური  მართვის რეკომენდაციები 101
სიმპტომებზე დაფუძნებული ინტეგრირებული კლინიკური მართვის პროტოკოლებია, სადაც გამოყენებულია მოზრდილთა გავრცელებული სიმპტომებისა და ქრონიკული მდგომარეობების მართვის ალგორითმული მიდგომები. აღნიშნული გაიდლაინების გამოყენება შეუძლია საქართველოს პჯდ-ში მომუშავე პერსონალს.
პროტოკოლების შემუშავების მიზანი არის მოზრდილ პაციენტებში,  პჯდ-სათვის გავრცელებულ  სიმპტომებსა  და  ქრონიკულ მდგომარეობების მართვაზე   მიდგომების სტანდარტიზაცია, რაც დაეხმარება ჯანმრთელობის პროფესიონალებს,  პაციენტებს მიაწოდონ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული საუკეთესო კლინიკური მომსახურება.
მოზრდილთა სიმპტომებზე დაფუძნებული ინტეგრირებული მიდგომა პირველად ჯანდაცვაში

20.03.2017 - სიახლეები ვებ-გვერდზე
კოგნიტურ - ბიჰევიორული თერაპია
- (CBT) Cognitive Behavioural Therapy
ჩამოტვირთვა

17.03.2017 - სიახლეები ვებ-გვერდზე
კოჭ-მხრის ინდექსის განსაზღვრა - ABI (ankle-brachial index)
ჩამოტვირთვა

06.03.2017 - სიახლეები ვებ-გვერდზე
გენერალიზებული შფოთვითი დარღვევები (GAD)
ჩამოტვირთვა

27.02.2017 - სიახლეები ვებ-გვერდზე
პრეზენტაციის საკვანძო ელემენტები (ინგლისურ ენაზე)
ჩამოტვირთვა

14.02.2017 - სიახლეები ვებ-გვერდზე
ფსიქიკური ჯანდაცვის სფეროში ხარვეზების აღმოფხვრის სამოქმედო პროგრამის (MHGAP) სახელმძღვანელო მითითებები
ჩამოტვირთვა

05.09.2016 - სიახლეები ვებ-გვერდზე
სასწავლო კურსი ტუბერკულოზის ადრეულ გამოვლენასა და მართვაში.
http://www.tbonline.ge/

31.08.2015 - სიახლეები ვებ-გვერდზე
კლინიკური შემთხვევების განყოფილებაში დაემატა შვიდი ახალი შემთხვევა #31, #32, #33, #34, #35, #36 და #37.
ტუბერკულოზის გამოვლენისა და მართვის ხუთი ახალი მაგალითი.

17.06.2014 - სიახლეები ვებ-გვერდზე
კლინიკური შემთხვევების განყოფილებაში დაემატა ხუთი ახალი შემთხვევა #26, #27, #28, #29 და #30.
ტუბერკულოზის გამოვლენისა და მართვის ხუთი ახალი მაგალითი.

16.06.2014 - სიახლეები ვებ-გვერდზე
პირველად ჯანდაცვაში ხარისხის უწყვეტი გაუმჯობესების მიზნით კომპანია „საოჯახო მედიცინის ეროვნულ სასწავლო ცენტრსა“ და საქართველოს საოჯახო მედიცინის პროფესიონალთა კავშირის“ მჭიდრო თანამშრომლობით შემუშავდა პერსონალის მოტივაციის ავტომატიზებული სისტემა, რაც ეფუძნება სამედიცინო მომსახურების ხარისხის ინდიკატორების გამოყენებას, პროაქტიური პრაქტიკის ჩამოყალიბებას და შედეგებზე დაფუძნებული დაფინანსების სისტემის ამოქმედებას.
პერსონალის მოტივაციის სისტემის შექმნა - მოდელირება პირველად ჯანდაცვაში და მისი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა (პროექტი)
დანართი 1
დანართი 2.1
დანართი 2.2
დანართი 3
ხელფასები

28.01.2014 - სიახლეები ვებ-გვერდზე
პირველად ჯანდაცვაში სამედიცინო მომსახურების ხარისხის უწყვეტი გაუმჯობესების მიზნით კომპანია „საოჯახო მედიცინის ეროვნული სასწავლო ცენტრისა“ და „საქართველოს საოჯახო მედიცინის პროფესიონალთა კავშირის“ მჭიდრო თანამშრომლობის საფუძველზე შეიქმნა ავტომატიზებული სისტემა – ქცევის ინდივიდუალური შეფასება და მისი ცვლილების კომუნიკაცია - BACC (Behaviour Assessment and Change Communication). ის წარმოადგენს თანამედროვე ტექნოლოგიას, რომლის . . .
იხ. ვრცლად

23.01.2014 - სიახლეები ვებ-გვერდზე
2014 წლის 29 იანვარს იწყება ონლაინ კურსი „ჯანმრთელობა ყველასათვის პირველადი ჯანდაცვის სისტემის განვითარებით“. (Coursera and the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. It is taught by Dr. Henry Perry.)  დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ მოიძიოთ შემდეგ მისამართზე:
https://www.coursera.org/course/healthforall.

20.01.2014 - სიახლეები ვებ-გვერდზე
კლინიკური შემთხვევების განყოფილებაში დაემატა ხუთი ახალი შემთხვევა #21, #22, #23, #24 და #25.
ტუბერკულოზის გამოვლენისა და მართვის ხუთი ახალი მაგალითი.

30.06.2013 - სიახლეები ვებ-გვერდზე
კლინიკური შემთხვევების განყოფილებაში დაემატა ტუბერკულოზის გამოვლენისა და მართვის მაგალითები, ასევე მათი შეფასება დარგის ექსპერტების მიერ.

20.12.2012 - სარეზიდენტო პროგრამა
კომპანია „საოჯახო მედიცინის ეროვნული სასწავლო ცენტრი“ აცხადებს მიღებას სარეზიდენტო პროგრამაში  – სპეციალობა „საოჯახო მედიცინა“    ჩასარიცხად. 
სპეციალობის მაძიებელს სარეზიდენტო პროგრამაში მონაწილეობის უფლება ეძლევა ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების შედეგად მინიჭებული სპეციალობის მაძიებლის დამადასტურებელი მოწმობის ან/და შესაბამისი ცნობის წარდგენის შემთხვევაში.
იხილეთ ვრცლად . . .

21.09.2012 - ახალი განყოფილება ვებ-გვერდზე
საოჯახო მედიცინის პროფესიონალთა კავშირის ვებ-გვერდს, განათების განყოფილებაში დაემატა ახალი ვე-განყოფილება - კლინიკური შემთხვევები.
იხილეთ ზოგად საექიმო პრაქტიკაში ტუბერკულოზის გამოვლენისა და მართვის მაგალითები, ასევე მათი შეფასება დარგის ექსპერტების მიერ.

13.09.2012 - ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს საქართველოში ტუბერკულოზის პრევენციის პროექტის ფარგლებში საოჯახო მედიცინის პროფესიონალთა კავშირი მიმდინარე წლის ივლისიდან ახორციელებს ოჯახის ექიმების და ზოგადი პრაქტიკის ექთნების ტრენინგს ტუბერკულოზის ადრეულ გამოვლენასა და მართვაში. სასწავლო პროცესს უძღვებიან ფთიზიატრები და საოჯახო მედიცინის პროფესიონალები. 2012 წელს ტრენინგს დაესწრო 420 ექიმი და ექთანი სამეგრელოს და აჭარის რეგიონებში. დაგეგმილია ტრენინგის გაგრძელება ამ რეგიონებში და ასევე, იმერეთსა და მცხეთა-მთიანეთში.  იხილეთ ვრცლად სასწავლო პროგრამა და სასწავლო მასალები.

31.05.2010 - ვებ გვერდზე განთავსდა ოჯახის ექიმების და ზოგადი პრაქტიკის ექთნების სასწავლო მასალა და პროტოკოლები რუსულ ენაზე.
მასალების თარგმანი განხორციელდა საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროექტების განმახორციელებელი ცენტრის მიერ „პირველადი ჯანდაცვის რეფორმის მხარდაჭერის პროექტი“-ს ფარგლებში.
პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ.
ექიმების სასწავლო მასალა
ექთნების სასწავლო მასალა

25.12.2009 - გამოვიდა საოჯახო მედიცინის პროფესიონალთა კავშირის მეცხრე გამოცემა, სადაც შეგიძლიათ იხილოთ ინფორმაცია მსოფლიოსა და საქართველოში მიმდინარე ჯანმრთელობისა და ჯანდაცვის სისტემის სიახლეებზე.
იხილეთ გამოცემის სრული ვერსია . . .
26.10.2009 - განახლდა გაიდლაინების განყოფილება, მომსახურების ხარისხში. დაემატა 18 გაიდლაინი, გთხოვთ გაეცნოთ და მოგვაწოდოთ თქვენი მოსაზრებები.
28.04.2009 - განახლდა გაიდლაინების განყოფილება, მომსახურების ხარისხში. დაემატა 22 გაიდლაინის პროექტი, გთხოვთ გაეცნოთ და მოგვაწოდოთ თქვენი მოსაზრებები.
არქივი
გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ვებ-გვერდის ავტორებს
და არ წარმოადგენს ევროკავშირის შეხედულებებს
საავტორო უფლებები:
საქართველოს საოჯახო მედიცინის
პროფესიონალთა კავშირი